Cel programu: zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Program unikatowy na dotychczasową skalę, przyczyniający się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Dla kogo: skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby, chcących być częścią przemian następujących w polskiej energetyce, a dodatkowo mających:

 • zawartą umowę kompleksową regulującą kwestię wprowadzania do sieci energii wytworzonej przez PV,
 • instalację zamykającą się w granicach mocy od 2kW do 10 kW,
 • system fotowoltaiczny (przy poniesionych pierwszych kosztach po dniu rozpoczęcia drugiego naboru, tj.13.01.2020).

Forma wsparcia: w ramach programu „Mój Prąd” można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.

Warunki obejmujące program „Mój Prąd”:

 • zobowiązanie się do udzielenia zgody na kontrolę instalacji przez 3 lata od dnia udzielenia dofinansowania,
 • koszty kwalifikujące się do ogólnej wyceny w celu uzyskania dofinansowania obejmują: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,
 • instalacja urządzenia zakupionego jako nowe (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).

Ważne informacje:

 • zwiększanie mocy istniejącej już instalacji nie kwalifikuje się do udzielenia dofinansowania,
 • spiesz się, program przewidziany jest do roku 2025 lub do wyczerpania środków na niego przewidzianych, tj. 1.000.000.000,00 zł.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Zaświadczenia OSD
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku

Dokumenty do pobrania:

Pamiętaj, że zapewniamy kompleksową opiekę i nadzór nad całym projektem, będziemy Twoim wsparciem merytorycznym przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Bezpłatna wycena