W związku z wprowadzeniem w naszym kraju tzw. „ulgi termomodernizacyjnej”, osoby rozliczające się według skali, jak i ci, którzy płacą podatek liniowy lub ryczałt, mają możliwość odliczenia od dochodu, wydatków na „realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” nawet do 53.000,00 zł, co będzie skutkowało niższym podatkiem o kilka, a nawet do kilkunastu tysięcy złotych - wszystko w zależności od sposobu rozliczania PIT.

Co zrobić, żeby móc skorzystać z ulgi?

Podstawowym warunkiem, jaki musisz spełnić to bycie właścicielem lub współwłaścicielem domu, w którym dokonujemy zmian termomodernizacyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której instalacja fotowoltaiczna jest zamontowana na innym budynku, np. garaż lub inny budynek gospodarczy, ale służy ona budynkowi mieszkalnemu. Dotyczy to jedynie budynków już istniejących, nie takich, których budowa jest w trakcie.

Jaka wysokość ulgi i czasookresy?

Zapisy ustawowe wskazują kwotę nie większą niż 53.000,00 zł na każdego podatnika, a czas realizacji inwestycji nie może przekroczyć 3 lat. Gdyby kwota przekraczała roczny dochód podatnika, istnieje możliwość rozliczania w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwsze koszty.

Co możemy odliczyć?

Możemy odliczać cały szereg usług, materiałów budowlanych oraz urządzeń, których spis zamieszczamy poniżej. Podstawą jest natomiast posiadanie faktury na każdą pozyskaną część oraz wykonaną usługę.

Usługi:

 • Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • Wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • Montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • Montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • Montaż pompy ciepła;
 • Montaż kolektora słonecznego;
 • Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Materiały budowlane i urządzenia:

 • Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • Pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • Kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
Bezpłatna wycena